Tủ đóng cắt Trung và Hạ thế

  • Bo vTin cy cho Hthng Phân phi Đin
  • Dòng sn phm ca chúng tôi đáp ng nhu cu cho tt chthng phân phi đin lên đến 36KV và hp nht mt bgii pháp ci tiến, có đc tính ca cơ chế tra kéo được đddàng bo dưỡng.

Liên hệ: 0932 099 466 – 0934 100 266

Nội dung đang cập nhật….

Scroll to Top