Máy biến áp Trung thế

  • Các gii pháp an toàn và thân thin vi môi trường cho hthng phân phi trung thế, phù hp yêu cu ca tt ccác ngành.
  • Dòng máy biến áp trung thế đa dng công sut lên đến 20MVA tcác nhà sn xut ni tiếng sphù hp mi ng dng và đc thù môi trường. Các thiết bnày đáp ng đy đcác yêu cu kht khe nht: thi gian giao hàng nhanh, kích cthu gn, ít tiếng n và gim hư hao.

Liên hệ: 0932 099 466 – 0934 100 266

Nội dung đang cập nhật…

Scroll to Top