Bộ thanh cái Hạ thế

  • Chsti đa 5000 A Đng và 4000 A Nhôm (600V). Hàng có sn cho loi thanh dn đin Plug-In và Feeder
  • Được thiết kế cho phép ti đa hóa slinh đng, lp đt ddàng; cũng như mang li hiu qunăng lượng trong hthng phân phi ngun đin thp dùng cho ng dng thương mi và công nghip.

Liên hệ: 0932 099 466 – 0934 100 266

Nội dung đang cập nhật….

Scroll to Top