TÚI NILON

TÚI SINH HỌC

BAO BÌ ĐÓNG GÓI

TÚI VẢI

TÚI GIẤY

SẢN PHẨM GIẤY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Túi nilon, Túi tự hủy: 0901 80 86 87

  • Bao bì Màng Ghép: 0898 80 86 87

  • Sản phẩm Túi Vải:  0909 760 780

  • Sản phẩm Túi Vải: 0909 760 780

Scroll to Top