Lắp đặt vỏ tủ điện cho các ứng dụng công nghiệp Nguồn cung cấp năng lượng liên tục cho toàn bộ khối lắp đặt rất quan trọng để vận hành thành công.

Tăng tính Sẵn sàng của Thiết bị và Hệ thống Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa tại chỗ hoặc tại xưởng hiệu Schneider Electric, ABB và Siemens. 

Kéo dài Vòng đời của Tủ đóng cắt và Tủ điện Trung thế/Hạ thế Giải pháp cải tiến của chúng tôi bao gồm việc thay thế các thiết bị cũ chủ yếu sử dụng phương pháp bộ kết nối cắm là chạy.

Đảm bảo nguồn cung vật tư Với cơ sở nhà xưởng đặt tại trung tâm kinh tế của Việt Nam, tủ điện SM6, RM6 và phụ tùng luôn có sẵn bất cứ khi nào bạn cần, giao hàng nhanh.

Scroll to Top